Friday, April 5, 2013

Perlu berwuduk memegang al-Quran

ULAMA sepakat menyatakan seseorang haruslah berwuduk sebelum menyentuh dan membaca al-Quran.


SAYA pernah mendengar ceramah yang mengatakan kita tidak perlu berwuduk untuk membaca al-Quran, atas alasan seperti orang di Sudan membaca al-Quran sama seperti membaca buku-buku biasa di dalam bas. Apakah komen ustaz?
JAWAPAN:
Dalam masalah ini, ada dua pendapat yang muktabar. Pendapat pertama mengatakan bahawa wajibnya suci daripada hadas besar dan kecil.
Mereka mewajibkan serta menjadikan wuduk dan suci daripada hadas besar dan hadas kecil sebagai syarat untuk memegang al-Quran.
Pendapat ini adalah pendapat muktabar dalam keempat-empat mazhab iaitu pendapat jumhur ulama. Pendapat ini juga adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para sahabat Nabi Muhammad seperti Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lain-lain RA.
Ada pun terdapat juga pendapat para ulama yang mengharuskan untuk menyentuh al-Quran tanpa wuduk.
Namun, di sini hendaklah kita mengikut pendapat yang kuat dan disepakati oleh ulama untuk memuliakan Kalam Allah serta membezakan antara Kitabullah dan kitab karangan manusia.
Namun, jika berkehendak untuk sentiasa membawa dan membaca al-Quran, bolehlah digunakan kitab tafsir yang tidak diwajibkan kita berada dalam suci hadas kecil dan hadas besar untuk menyentuh serta membawanya.
Kita kena berakhlak dengan al-Quran, agar kita sentiasa berada dalam reda Allah.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Komen Anda Sini: