Friday, March 28, 2014

Penjagaan anak dan wanita


WANITA juga memainkan peranan penting dalam sosioekonomi masyarakat. - Gambar hiasan


SALAM sejahtera. Minggu lalu, saya kupas mengenai isu wanita dan hak asasi. Perbincangan ini menunjukkan bahawa wanita sentiasa dilindungi sepanjang hidup oleh penjaga mereka yang terdiri daripada keluarga terdekat atau juga negara dengan ketiadaan penjaga.
Walaupun konsep penjagaan telah dikritik sebagai bersifat kebapaan dan memberikan konotasi yang negatif, pelaksanaan kuasa mestilah selari dengan tujuan undang-undang iaitu memberikan perlindungan kepada wanita berbanding meletakkan sekatan dalam melaksanakan hak mereka.
Hak anak-anak telah termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Dalam Islam Kaherah pada tahun 1990 yang menunjukkan keselarasan antara peraturan umum pada undang-undang Islam selain keperluan moden tentang perkembangan fizikal, emosi dan spiritual anak-anak.
SEORANG ibu atau bapa bertanggungjawab memelihara anak-anak dengan sebaiknya.


Artikel 7 deklarasi tersebut menyatakan:
a) Sejak dilahirkan, setiap anak mempunyai hak daripada ibu bapa, masyarakat dan negara. Mereka perlu diberikan penjagaan, pendidikan serta alatan di samping kebersihan dan penjagaan moral. Anak di dalam kandungan dan si ibu mestilah dilindungi serta diberikan penjagaan khas.
b) Ibu bapa dan mereka yang setaraf mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang mereka mahukan untuk anak-anak mereka, mengambil kira minat dan masa depan anak itu berlandaskan nila-nilai mulia serta prinsip syariah.
Peruntukan ini merupakan intisari bagi perundangan Islam sebagaimana telah diriwayatkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW iaitu menekankan hak anak yang perlu ditunaikan oleh ibu bapa atau penjaga mereka.
Antaranya, hak untuk diberikan nama yang baik, hak kebapaan dan kewarganegaraan sebaik sahaja anak tersebut lahir. Selain keperluan fizikal, aspek paling penting bagi hak wanita ialah hak untuk menerima pendidikan bagi perkembangan intelektual, emosi dan rohani.
Hadis tentang mencari atau mendapatkan ilmu adalah wajib merupakan peringatan kepada semua lelaki dan wanita.
Kepentingan pendidikan kepada wanita telah diberikan penekanan dalam banyak hadis termasuklah ganjaran berganda bagi seorang lelaki yang mengajar keluarganya walaupun wanita tersebut ialah seorang hamba.
Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh dengan mengajar ilmu agama dan hal-hal berkaitan dengan mereka kepada kaum wanita. Pada suatu tahap, baginda SAW juga memperuntukkan masa yang khusus untuk mereka disebabkan kebanyakan masa diperuntukkan untuk kaum lelaki.
MINAT dan kecenderungan setiap anak perlu diteliti dan diambil kira oleh penjaganya.


Keadaan ini menunjukkan kepentingan pendidikan kepada umat Islam tanpa mengira jantina yang merupakan sesuatu lumrah dalam sejarah Islam.
Telah dibuktikan pada zaman permulaan Islam, wanita dipandang rendah seperti barangan namun kemudiannya mereka menjadi antara tokoh ilmuwan pada zaman mereka dan mula memberikan bimbingan kepada orang lain dalam urusan pendidikan.
Sejarah mencatat bahawa cendekiawan wanita Islam yang terkenal kerana kebijaksanaan dan sumbangan besar pada zaman permulaan Islam merupakan isteri-isteri Rasulullah SAW sendiri.
Sebagai contoh, Saidatina Aisyah, yang menjadi guru bagi para sahabat dan tabi’in dalam pelbagai cabang ilmu selain Safiyyah yang mendalami bidang fiqh selain isteri-isteri serta anak-anak perempuan para sahabat.
Deklarasi Hak Asasi Manusia Kaherah menekankan kepentingan ilmu pengetahuan dengan menyatakan dalam Artikel 9:
a) Pencarian ilmu merupakan suatu kewajipan dan tugas memberi pendidikan adalah tanggungjawab masyarakat dan negara. Negara perlu memastikan adanya peluang pendidikan dan memastikan kepelbagaian cabang ilmu yang memenuhi kehendak masyarakat bagi membolehkan seseorang mengenali Islam dan membongkar rahsia alam semesta untuk manfaat seluruh manusia.
b) Setiap manusia mempunyai hak untuk menerima pendidikan agama dan dunia dari pelbagai institusi perguruan, pendidikan dan keilmuan termasuk keluarga, sekolah, universiti, pihak media dan lain-lain. Ia juga harus bersepadu dan seimbang supaya dapat membina peribadi, menguatkan keyakinan kepada Allah dan mendorong toleransi manusia selain mempertahankan kedua-dua hak dan kewajipan.
Peruntukan ini menekankan hak asasi untuk anak-anak umat Islam tanpa mengira jantina untuk menerima pendidikan dalam memenuhi keperluan fizikal dan spiritual. Maka, negara bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan bagi menyokong proses pembelajaran.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Komen Anda Sini: