Tuesday, November 30, 2010

Majikan bebas pilih insurans pekerja

KUALA LUMPUR - Majikan yang wajib mencarum skim insurans pekerja asing berkuat kuasa 1 Januari tahun depan diberi kelonggaran memilih mana-mana 31 syarikat yang berdaftar serta jenis insurans yang ingin diambil.

Kebebasan itu termasuk memilih skim insurans konvensional atau takaful untuk pekerja asing di bawah seliaan masing-masing.

Pengarah Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Ahmad Mudi Onn Nor berkata, Kementerian Sumber Manusia tidak menetapkan syarat kepada majikan dalam memilih syarikat insurans yang mereka kehendaki.

"Soal penepatan syarikat dan skim insurans adalah tertakluk kepada keputusan majikan sendiri.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Komen Anda Sini: